EN UNIK LØSNING TIL JER.

Alle foreninger er unikke og har deres egne behov, vi skræddersyer en løsning til netop jeres forening.


YDELSER.


Ejendoms inspektør:
Håndværkerstyring.
Indhentning af tilbud.
Projektstyring.
Beboerhenvendelser.
Døgntelefon.
Skadeservice håndtering.
Kommunikation ang. affaldshåndtering.
Kontakt m. foreningens Administrator.
Videreformidling og igangsættelses af bestyrelsens ideer.


Vicevært:
Affaldssortering.
Storskrald.
Justering og smøring af låse og dørpumper.
Udluftning af radiatorer.
Kontrol med foreningens fyrrum.
Kontrol og vedligeholdelse af brand og sprinkleranlæg.
Småreparationer.
Kontrol og påfyldning på blødgøringsanlæg.
Renhold af foreningens udendørs arealer.
Opsamling og bortskaffelse af løvfald.
Rensning af tagrender.
Fejning og renholdelse af kælderskakte.


Gartner.
Græsslåning.
Kontrol og pleje af græsplæner.
Kratrydning.
Ukrudtsbekæmpelse.
Pleje og vedligeholdelse af bede.
Nyplantning.
Hækkeklipning.
Beskæring frugttræer, træer og buske,
Beskæring af roser og slyngplanter.


Rengøring.
Trappevask.
Hovedrengøring af trapper.
Vinduespolering.
Rengøring af vask og tørrerum.
Rengøring af kældergange.
Rengøring af p-kælder.


Glatførebekæmpelse.
Snerydning.
Saltning.


Og meget mere.....

Her er et udkast over alle de mange opgaver vi varetager, har i en opgave eller et ønske der ikke står på listen, så kontakt os og lad os finde en løsning sammen.

TLF:  +45 50692842

E-MAIL: kontakt.danskejendomsservice@gmail.com